Русские слова начинающиеся на букву Т

тайна — сер
так — шулай, болай, мәсәлән
также — шулай ук, да
такой — шундый, шулкадәр
там — анда, шунда, тегендә
танец — бию
танцевать — бие-ргә
тарелка — тәлинкә
таскать — таш-ырга, тарт-ырга
татарский — татар
тащить — алып бар-ырга
твердить — колагына тукы-рга, ятла-рга
твердо — нык, катгый
твердый — каты, ныклы
твой — синең
творческий — иҗади
творчество — иҗат
т.е.(то есть) — ягъни
тело — тән, җисем
тем — шул хәтле, шулкадәр
темно — караңгы
темнота — караңгылык
темный — караңгы; җинаятьчел
тень — күләгә
теперь — хәзер
тепло — җылы, дусларча
теплый — җылы; ягымлы
терпеть — түз-әргә; очра-рга, күр-ергә
территория — территория
терять — югалт-ырга, аерыл-ырга, әрәм ит-әргә
тесно — тыгыз, тар
тетрадь, тетрадка — дәфтәр
тетя — апа
технический — техник
течение — агым, юнәлеш
тип — тип, төр
тихий — әкрен, тын, басынкы
тихо — әкрен, тын
тихонько — әкрен генә
тише — акрынрак, чүгез
тишина — тынлык, тынычлык
то — …-дыр, нәкъ
то — ул чагында, бер…бер, я…я
то есть — ягъни, дөресрәге
товарищ — иптәш
тогда — ул вакытта, алай булгач
тоже — шулай ук, да
толпа — халык
толстый — калын, юан
только — бары, ләкин
тон — тон, төсмер
тонкий — юка, нәфис
торжественный — тантаналы
торжество — тантана, җиңү
торопиться — ашыг-ырга
торопливо — ашыгып, кабаланып
торопливый — ашыгучан, ашыгыч
торчать — чыгып (тырпаеп) тор-ырга
тоска — сагыну, эч пошу
тот — шул, теге, бусы
тотчас — шунда ук, шул чакта ук
точка — нокта; урын
точно — нәкъ, төгәл, дөрес
точный — төгәл, дөрес, җыйнак
трава — үлән, чирәм
тракторист — тракторчы
требование — таләп
требовать — таләп ит-әргә, кирәк
требоваться — таләп ител-ергә
тревога — курку, тревога
тревожно — борчулы, шомланып
тревожный — шомлы,тревога
треугольник — өчпочмак
тронуть — тия-ргә, ал-ырга
труба — торба, морҗа, быргы
трубка — трубка, көпшә
труд — хезмәт, әсәр, көч түгү
трудиться — эшлә-ргә, тырыш-ырга
трудно — авыр, кыен, читен
трудность — авырлык, кыенлык
трудный — авыр, кыен, читен
трудовой — эш, хезмәт
трудящийся — хезмәт иясе, хезмәт итүче
туда — шунда, тегендә
туман — томан
тут — биредә, монда, шул чакта
туча — болыт, кара болыт
тщательно — ныклап, нык
ты — син
тыл — арт, тыл
тяжело — авыр, читен, кыен
тяжелый — авыр, салмак, каты
тянуть — тарт-ырга, суз-арга, суыр-ырга
тянуться — сузыл-ырга, уз-арга

hello_html_m13c05704